PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o. w Pińczowie.
ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP: 662-005-17-33         REGON : 291183220

tel. 41 357 38 65
tel./fax 41 35 722 14

e-mail: biuro@pecpinczow.pl

KONTO:
Nr.
PRZETARGI 2011-01-26

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

 

                                     

OGŁOSZENIE

  

Informacja o podpisaniu umowy

Dnia 11.04.2017 r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa , ul. Partyzantów 102 , 28-100 Busko-Zdrój, na wykonanie zadania pn.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”. Wartość zadania wynosi: 50 471,54 zł netto.

 

     

 

 

OGŁOSZENIE

  

Pińczów 14.04.2017

 

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Dostawa opału w ilości 1318 ton.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek

 

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100

 

 

1

 

W dniu 14.04.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 800 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek, ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.:

 „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Firma Handlowo-Usługowa

„INSTAL-BAK”

Alina Bławat

ul. J.Rokosza 34

28-100 Busko-Zdrój

84

2

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych

„OLBUD”

Leszek Oszywa

ul. Partyzantów 102

28-100 Busko-Zdrój

100

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 52 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Partyzantów 102, 28-100 Busko-Zdrój, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

OGŁOSZENIE

  

Protokół z otwarcia i oceny ofert na wykonanie zadania p.n.
 „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
W dniu 27.03.2017 roku Komisja Przetargowa

zebrała się celem dokonania otwarcia i oceny ofert w postępowaniu na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”
Jedynym kryterium oceny wyboru oferenta była cena.

W oznaczonym terminie  wpłynęły  następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

„SOBIANEK” Marian Sobianek,

21-200 Parczew, ul. Polna 70

80

3

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „TRANSLIS” Henryk Lis

ul. Wolności 21

42-672 Wieszowa

92

2

3

F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak

Ul. Sienkiewicza 126

42-583 Bobrowniki

100

1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł netto.

1.     Uznano ofertę Firmy F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki za najkorzystniejszą dla Zamawiającego, która zaoferowała cenę w wysokości 307 zł/t.

2.     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3.     Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

OGŁOSZENIE

  

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa

dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2017 r.”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej

CARPATIA

 

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów

89 ON

90 benzyna

 

2

2.

REGESTA S.A.

 

ul. Nowowiejska 52A

28-400 Pińczów

100 ON

100 benzyna

1

 

W dniu 27.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 20 000,00 zł netto.

Wybrano ofertę Firmy REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Pińczów 27.03.2017 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o podpisaniu umowy


Dnia 15.03.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TransLis” Henryk Lis  z siedzibą w Wieszowej, na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton” wartość zadania wynosi 98 000,00 zł netto.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania p.n.:
„Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

 

 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje,
o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wpłynęła jedna oferta, która nie podlegała ocenie ze względu na fakt, że została złożona przez oferenta nie zaproszonego do udziału w postępowaniu (§ 9 pkt 7 Załącznika  Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 16.09.2013 r.)

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Ilość punktów

Pozycja

1.

Nida Media Sp. z o.o.

Leszcze 15

28-400 Pińczów

100

1

2.

Hermes Energy Group S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

98

2

3.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25C

01-244 Warszawa

92

3

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  Nida Media Sp. z o.o. która zaproponowała najniższą cenę.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

OGŁOSZENIE


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dnia 30.12.2016 r. została podpisana umowa z PGE Obrót S.A. z siedzibą
w Skarżysku Kamiennej na wykonanie zadnia p.n. „Dostawa energii elektrycznej”.
Wartość zadania szacuje się na kwotę w wysokości  117 030,67 zł netto.

 

 

OGŁOSZENIE

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej” dokonanego dnia 22.12.2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 173.Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w przybliżonej ilości 547640 kWh do wszystkich obiektów zarządzanych przez Zamawiającego. Postępowanie przeprowadzono w trybie Zapytania o cenę zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. z dnia 05.08.2016 r. w trybie „ Zasad ogłaszania i przeprowadzania w PEC Sp. z o.o. postępowań na zamówienia sektorowe, poniżej progów kwotowych , określonych ustawą PZP oraz innych postępowań poza tą ustawą „  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1020 j.t. ze zm.). Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 120 500,00 zł netto.Zapytania ofertowe skierowano do:

1.    PGE Obrót S.A. Odział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, BOK Jędrzejów ul. Okrzei 103.

2.    ENGIE Zielona Energia sp. z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec.

3.    Dolina Nidy Sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów.

4.    ENEA S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Ofertę złożyła firma: PGE Obrót S.A. Odział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, BOK Jędrzejów, ul. Okrzei 103. Oferent  zaproponował wykonanie dostawy za kwotę 117 030,67 zł netto.

 

OGŁOSZENIE


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dnia 16.12.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadnia p.n. „Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła dla obiektów zasilanych z wymiennikowni mW-1”.
Wartość zadania wynosi 28 382,69 zł brutto.

 

 

OGŁOSZENIE


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dnia 18.10.2016 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie  zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „EKO-INŻ.” na realizację zadania pn. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”. 

 

 

OGŁOSZENIE


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy
w ramach przeprowadzonego w dniu 12.08.2016r. postępowania na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu węgla” dnia 12.10.2016 r. została zawarta umowa z dostawcą  „RAIDER SYSTEM”  ul.Bat.Chłopskich 82, 25-671 Kielce.

W ramach niniejszej umowy zgodnie z § 11 ust.2   Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. z dnia 16. 09. 2013r. dostawca zobowiązuje się do dostarczenia za kwotę 113 500,00 zł samochodu dostawczego marki IVECO, model DAILY, rok produkcji 2016, w terminie do 16.11.2016 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Dokument załączony do ogłoszenia:

- Protokół otwarcia i oceny ofert ostatecznych - remont bunkrów.docx (MS Word)

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 06.10.2016 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn.”Przeniesienie układu pomiarowego”.

Dokument załączony do ogłoszenia:

- Informacja - przeniesienie ukłądu pomiarowego.docx (MS Word)

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 05.10.2016 zostało udzielone zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń bezdotykowej myjni samochodowej zrealizowana 2 – etapowo.

Ilość otrzymanych ofert: 2. Zamówienie zostało udzielone: AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SP Z O.O.,  aq@aqlavaggi.pl,  ul. Szafirowa 11,  3-010,  Straszyn,  kraj/woj. pomorskie.
Dokument załączony do ogłoszenia:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej.docx (MS Word)

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

W dniu 20.09.2016 r. o godz. 10.15  dokonano otwarcia ofert na  realizację w/w zadania. Dokument załączony do ogłoszenia:
- Informacja o otwarciu ofert - bunkry zasypowe wraz z koszami do kotłów WR-2,5.docx (MS Word)
 
 

OGŁOSZENIE 

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym z negocjacjami na wykonanie zadania pn.
„Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”
Opis przedmiotu zamówienia:
- Demontaż 4 szt. kompletnych bunkrów zsypowych od belki stropu nawęglania (poziom +10,5m) do kosza węglowego,
- Demontaż 4 szt. koszy węglowych zamocowanych do obudowy rusztu,
- Demontaż 4 szt. pokryw bunkra wraz z kratkami wlotowymi,
- Pocięcie konstrukcji na złom wsadowy i jego transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 500 m.
- Wykonanie bunkra ze stali gatunku nie gorszego niż S 355JR o grubości 10 mm i użebrowań z kątownika 120
- Wykonanie kosza zasypowego z blachy gatunku nie gorszego niż S 355JR o grubości 10mm
- Wykonanie pokrywy bunkra na wysokości nawęglania wraz z kratami zasypowymi.
- Malowanie od zewnątrz konstrukcji farbą z co najmniej 2 letnią gwarancją.

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

-  Ogłoszenie o przetargu - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   SIWZ - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   Formularz oferty - remont bunkrów (dokument MSWord)
-   Opis techniczny wykonania remontu - remont bunkrów (dokument MSWord)
-  Umowa - remont bunkrów (dokument MSWord)
-  Przedmiar robót - remont bunkrów (dokument Pdf)

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”

      Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie a podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)  niniejszym zawiadamia że w dniu 29.08.2016 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania p.n. „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”  Z pośród 2 ofert które wpłynęły do Spółki
      Komisja za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę AQUARAMA LAVAGGI POLSKA Sp. z o.o. ul. Szafirowa 11, 3-010 Straszyn.
 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- Ogłoszenie o wyborze oferty - myjnia (dokument MSWord)

 

 

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie w dniu 16.05.2016 roku podpisał umowę z Firmą P.H.U. „ANDAR”, REGON 291009627,  z siedzibą w Kielcach,  25-448 Kielce, ul. Maleckiego 4 na dostawę następującego asortymentu węgla:
-  Węgiel gruby kostka, typ węgla 31.1, 31.2, Sortyment Ko, Wilgotności do 7%, Klasa 28-06-07,  Zawartość części lotnych 34 – 45%, Ilość 125 ton.
- Węgiel Orzech I luz,  Typ węgla 31.1, 31.2,  Sortyment OI, Wilgotności do 7%, Klasa 28-06-07,  Zawartość części lotnych 34 – 45%, Ilość 125 ton.
- Węgiel Ekogroszek  workowany, Wymiar ziarna od 8 do 25 mm, Wartość opałowa powyżej 28 000 kJ/kg, Wilgotność do 7%, Zawartość popiołu do 6%, Zawartość siarki do 0,7%, Części lotne 34 – 45 %, Ilość 80 ton.

 

 

 

 


 

 

 
 zrx

 

 

   


PRZETARGI

 

 

 

 

  • PRZETARG - Dostawa opału

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie  ogłasza  przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) opału dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie w okresie od 15.09.2016 do 15.04.2017 roku

 Opis przedmiotu:

Dostawa opału w łącznej ilości 5000 ton (ilość gwarantowana 4500 ton,  ilość 500 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:
    3.1.  Węgiel ekogroszek luzem  
    - Wartość opałowa min. 26 – 29  MJ/kg
    - Zawartość popiołu max do 6 %
    - Wilgotności do 10%
    - Zawartość siarki do 0,6 %
    - Granulacja 8 - 25
    - Spiekalność (RI) do 10
    - Ilość około 1800 ton (ilość gwarantowana 1500 ton,  ilość 300 ton uzależniona od warunków pogodowych)

3.2.  Węgiel - miał
    - Typ węgla 31.1 lub 31.2
    - Sortyment M I
    - Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej     15%, zawartość siarki   najwyżej 0,6%)

    - Ilość około 3200 ton (ilość gwarantowana 3000 ton,  ilość 200 ton uzależniona od warunków pogodowych)

 

Dokumenty załączone do ogłoszenia:

- Oferta dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- SIWZ dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- Umowa dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

- Załącznik Nr2 dostawa opału 2016-2017 (dokument MSWord)

 

 


 

   

  • INSTRUKCJE

-   Instrukcja pobierania próbek opału  (dokument MSWORD)

-   Instrukcja reklamacyjna (dokument MSWORD)

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGÓW


 


PEC PIŃCZÓW 2011-2014r.   

 

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:Instrukcja pobierania próbek opału   , rozmiar pliku : 25 kB

Instrukcja reklamacyjna   , rozmiar pliku : 23 kB

Oferta dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 19 kB

SIWZ dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 32 kB

Umowa dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 21 kB

Załącznik Nr 2 dostawa opału 2016-2017   , rozmiar pliku : 15 kB

Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa myjni bezdotykowej   , rozmiar pliku : 12 kB

Ogłoszenie o przetargu - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

SIWZ - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 33 kB

Formularz oferty - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

Opis techniczny wykonania remontu - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 15 kB

Umowa - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 19 kB

Przedmiar Robót - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 28 kB

Informacja o otwarciu ofert - bunkry zasypowe wraz z koszami do kotłów WR-2,5   , rozmiar pliku : 17 kB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę bezdotykowej myjni samochodowej   , rozmiar pliku : 16 kB

Protokół otwarcia i oceny ofert ostatecznych - remont bunkrów   , rozmiar pliku : 19 kB

Informacja - przeniesienie ukłądu pomiarowego   , rozmiar pliku : 14 kBData wprowadzenia : 2011-01-26 08:42:11 , ilość odsłon : 101545
ostatnia zmiana : 2017-04-26 11:06:44
drukuj wydrukuj