Informacja o wyborze oferty – „Wyposażenie laboratorium”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zadania p.n.: „Wyposażenie laboratorium”

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość

pkt.

Pozycja

 

1. DCD LAB Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mosińska 9

62-060 Stęszew

100 1
2. POLFLEX Sp. z o.o. ul. Św. Józefa 44a

87-100 Toruń

79 2

 

 

W dniu 31.10.2018 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 40 000 ,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy DCD LAB Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew  jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.