INFORMACJA

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o  w Pińczowie informuje, że wpłaty za czynsze będą przyjmowane do dnia

30 grudnia 2020 r. do godz. 14 00.

W dniu 31.12.2020 r. kasa nieczynna – nie ma sprzedaży węgla.