Dostawa paliwa gazowego 2021/2022

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni 2021/2022”.

W dniu 27.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

       
Lp. Nazwa firmy Adres firmy Wartość netto  zł
1 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 , 01-248 Warszawa 203 438,92
2 „Nida Media” Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów 198 281,00