Unieważnienie postępowania – “Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie w wyniku braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 20 ppkt.20.4 SWZ.

 

Informacja:

Uniewaznienie_postepowania_Mial_PEC_Sp_z_o_o