Informacja z otwarcia ofert – “Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

 

Komisja w dniu 09.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

          Cena netto                                zł

1

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

2 406 519,00