Otwarcie ofert – Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert

 Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja w dniu 22.07.2022 r.  o godz. 1030 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy 

Adres firmy

Cena netto zł/t

1 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6,   60-648 Poznań 1 890,00