Otwarcie ofert – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Komisja przetargowa w dniu 28.07.2022 r.  o godz. 1030 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy

Wartość netto
[zł]

1

Elektra S.a.

ul. Skierniewicka 10A,
01-230 Warszawa

1 066 597,56

2

Respect Energy S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8,
01-793 Warszawa

1 056 414,27

3

GREEN S.A.

ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław

1 150 771,64