Unieważnienie postępowania-Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż w dniu 16.08.2022r. komisja przetargowa unieważniła postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożona oferta znacznie przewyższa kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.