Otwarcie ofert – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Komisja przetargowa w dniu 11.10.2022 r.  o godz. 1130 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena jedn. netto    zł/kWh

Wartość netto
[zł]

1

RENPRO Sp. z o.o.

ul. Małopolska 43,
70-515 Szczecin

1,5254

897 896,19

2

Respect Energy S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8,
01-793 Warszawa

1,3500

808 137,00