Unieważnienie postępowania – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 17 ppkt.17.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”, nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym do składania ofert tj. do dnia 9 grudnia 2022r. do godz. 12:00.

Uzasadnienie prawne: pkt. 17 ppkt.17.3 SWZ.