Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w  Pińczowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 173 za rok 2023

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912 z późn. zm.) wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynoszą:

  1. Dla sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła ciepła kotłowni La Monte’a przy ul. Batalionów Chłopskich 173 w Pińczowie:

WPc = 1,91