Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w  Pińczowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 173 za rok 2022 W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912) wskaźniki nakładu nieodnawialnej … Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dnia 14 sierpnia 2023 r. biuro i kasa PEC Sp. z o.o. w Pińczowie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Sondaż dotyczący zakupu węgla

Informacja dotycząca możliwości zakupu węgla z dnia 14.07.2023r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pińczowie prowadzi rozeznanie ilości gospodarstw domowych chętnych do zakupu węgla. Prosimy mieszkańców o  zgłaszanie chęci zakupu węgla. Osoby zainteresowane zakupem węgla prosimy o zgłaszanie tego faktu do piątku,     29 września 2023r., poprzez wypełnienie  ankiety i przesłanie na adres email: ankietawegiel@pecpinczow.pl  W … Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 r. biuro i kasa PEC Sp. z o.o. w Pińczowie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Legionistów 12 w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Legionistów 12 w Pińczowie”. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 3/2023 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z … Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dnia 2 maja 2023 r. biuro i kasa PEC Sp. z o.o. w Pińczowie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana taryfy dla ciepła – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.167.2022.PS z dnia 14 lutego 2023 roku została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. W załączeniu treść nowej taryfy. Załącznik: Taryfa_dla_ciepła_14_lutego_2023_PEC_Pinczow

Informacja o stosowaniu z odbiorcami ciepła maksymalnej ceny dostawy ciepła

Informacja o stosowaniu z odbiorcami ciepła maksymalnej ceny dostawy ciepła  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie działając w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zmienionej ustawą z dnia 8 lutego 2023 … Czytaj dalej

Odbiór węgla przez uprawnionych odbiorców

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że węgiel w ramach zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach wydawany jest odbiorcom jednorazowo w ilości zgodnie z zawartą umową z Gminą Pińczów (nie dzielimy dostaw węgla na transze). Osoby, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostaną poinformowane o szczegółach jego odbioru telefonicznie przez pracownika PEC Sp. … Czytaj dalej

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w  Pińczowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 173 za rok 2021 W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912) wskaźniki nakładu nieodnawialnej … Czytaj dalej