http://pecpinczow.pl

STATUT 2010-01-19

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO  ENERGETYKI  CIEPLNEJ

 
SPÓŁKA Z O.O. w PIŃCZOWIE

 

 

 ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach

 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -

Nr rejestru KRS 0000136707

 

Kapitał zakładowy 2.460.000 zł

 

 

Telefon: (41)357-38-65     

Fax: (41)357-22-14

 

NIP  662-005-17-33            REGON  2 9 1 1 8 3 2 2 0

 

 ***

 

Specjalizacja: ciepłownictwo, remonty kapitalne agregatów głębinowych

Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5 t oraz serwis ogumienia.