Kontakt

Dane adresowe

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.w PIŃCZOWIE

ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 PIŃCZÓW

Telefon: (41)357-38-65 Fax: (41)357-22-14
NIP 662-005-17-33 REGON 291183220

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr rejestru KRS 0000136707
Kapitał zakładowy: 4.194.500,00 zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Mariusz Piskorczyk, tel. 665 586 173
biuro@ochrona-danych.net

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny  poniżej