Unieważnienie postępowania-Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 19 ppkt.19.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożona oferta znacznie przewyższa kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 19 ppkt.19.4 SWZ.