Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:

 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego przeznaczonego głównie do przewozu węgla”

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość pkt. Pozycja  
1. RAIDER  SYSTEM ul. Batalionów Chłopskich 82 25-671 Kielce   100 1

W dniu 27.02.2019 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 150 000,00 zł netto.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę:

RAIDER SYSTEM, ul. Batalionów Chłopskich 82, 25-671 Kielce

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.