Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa kotłowni węglowej w Pińczowie ul. Słabska 13

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z instalacją gazową  i elektryczną w budynku biurowym w Pińczowie ul. Słabska 13, Nr dz. 199/1”

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów
1. Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa ul. Partyzantów 102 28-100 Busko-Zdrój 100

W dniu 24.06.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości : 40 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Partyzantów 102, 28-100 Busko-Zdrój

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.