OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020/2021

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 1700 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:
– Węgiel ekogroszek luzem
– Wartość opałowa min. 26 MJ/kg
– Zawartość popiołu max do 6 %
– Wilgotności do 10 %
– Zawartość siarki do 0,6 %
– Granulacja 8 – 25
– Spiekalność (RI) do 10

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu. 

Dokumenty do pobrania: