Uwagi dotyczące realizacji zadania: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020 / 2021

Oferent zadał następujące pytanie:

Na dokumentach pobranych z portalu Biznes Polska dotyczących przetargu na dostawy węgla ekogroszku (nr ogłoszenia 18795587) znajdują się rozbieżności dotyczące terminu realizacji. Proszę o potwierdzenie, że data zakończenia jest do 31.03.2021., a nie do 31.03.2020.

Odpowiedź:

Terminem zakończenia realizacji zadania jest data 30.03.2021 rok

(Punkt 2 w formularzu ofertowym winien brzmieć:

 W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na dostawę (sprzedaż) opału dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie , w okresie od podpisania umowy do 31.03.2021 roku.

Punkt 19 SIWZ winien brzmieć:

 Termin wykonania umowy.

Sukcesywnie od momentu podpisania umowy – każdorazowo na indywidualne zlecenie Zamawiającego – do 31.03.2021 roku.)