Informacja o otwarciu ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.

Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty na wykonanie zadania p.n. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.” realizowanego od 01.07.2020 do 30.06.2021 r.

Wpłynęły następujące oferty:

Lp.   Nazwa firmy Adres Punktacja Pozycja
1. „Nida Media” Sp. z o.o.   Leszcze 15 28-400 Pińczów   100   1  
2. PGNiG Obrót Detaliczny     ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa     97   2

W dniu 27.04.2020 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 220 000,00  zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Nida Media Sp. z o.o. , Leszcze 15, 28-400 Pińczów

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.