Zmiana taryfy dla ciepła – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.48.2021.PS z dnia 3 lutego 2022 roku została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła z 12-miesięcznym okresem obowiązywania.

Nowe stawki opłat zostaną wprowadzone do rozliczeń za ciepło z dniem 1 marca 2022 roku.

W załączeniu treść nowej taryfy.

 

Załączniki:

  1. PEC_Pinczow_taryfa_dla_ciepla_z_dnia_3_lutego_2022