Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.:

„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

W dniu 07.03.2022 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena netto

zł/tonę

1.

PGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

2 043,00

2.

„WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

993,00

3.

P.W. ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

1 104,00

4.

„LAJON” Tadeusz Zając

Spółka Jawna

ul. Cegielniana 10

42-675 Świętoszowice

1 199,00