Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Komisja w dniu 30.05.2022 r.  o godz. 1200 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy

Wartość netto
[zł]

1 Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

787 940,13

2 ONE S.A. ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa

791 707,35

3 „Nida Media” Sp. z o.o. Leszcze 15,
28-400 Pińczów

777 697,95

4 RENPRO Sp. z o.o. ul. Małopolska 43
70-515 Szczecin

782 642,45

5 Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

767 455,79

6 ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce

940 630,74