Zmiana taryfy dla ciepła – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.86.2021.PS z dnia 20 października 2022 roku została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła.

Nowe stawki opłat zostaną wprowadzone do rozliczeń za ciepło z dniem 4 listopada 2022 roku.

W załączeniu treść nowej taryfy.

Załącznik:

Taryfa dla ciepła – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 20 października 2022