Odbiór węgla przez uprawnionych odbiorców

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że węgiel w ramach zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach wydawany jest odbiorcom jednorazowo w ilości zgodnie z zawartą umową z Gminą Pińczów (nie dzielimy dostaw węgla na transze).

Osoby, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie zostaną poinformowane o szczegółach jego odbioru telefonicznie przez pracownika PEC Sp. z o.o. w Pińczowie zajmującego się dystrybucją węgla.

Prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny od pracownika PEC Sp. z o.o. w Pińczowie.

Transport węgla z punktu odbioru – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie:

  • we własnym zakresie
  • za pośrednictwem PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Cennik usług transportowych PEC Sp. z o.o. w Pińczowie:

Wydawanie węgla po uprzednim umówieniu terminu przez PEC Sp. z o.o. w Pińczowie odbywa się w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
  • w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00

Dysponujemy węglem z polskich kopalni:

  • KWK Piast – Ziemowit: kostka, karlik ekogroszek
  • KWK Wesoła: orzech, groszek II