PRZETARG OFERTOWY dotyczący sprzedaży samochodu ciężarowego marki IVECO Daily 35C14

PRZETARG OFERTOWY

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do udziału w przetargu ofertowym dotyczącym sprzedaży samochodu ciężarowego marki IVECO Daily 35C14

Postępowanie będzie prowadzone  na podstawie  Zarządzenia Nr 7/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 27.06.2024r.

Postępowanie ma charakter przetargu ofertowego pisemnego.

Ofertę w języku polskim należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów,
 • pocztą tradycyjną – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia,
 • kurierem,
 • drogą elektroniczną na adres: energetyka@pecpinczow.pl do dnia 8 lipca 2024r. do godz. 10.00 z tytułem: „Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki IVECO Daily 35C14” (decyduje data wpływu – oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Wybór oferty nastąpi na podstawie ustalonego kryterium tj. najwyższa cena.

Pliki do pobrania:

 1. Warunki przetargu ofertowego
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie – załącznik nr 2
 4. Wzór umowy kupna-sprzedaży – załącznik nr 3
 5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4
 6. Dokumentacja fotograficzna pojazdu – załącznik nr 5
 7. Informacja z oceny i wyboru oferty