INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją Nr OKA.4210.2.2024.PCR, zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła (Biuletyn Branżowy URE – Ciepło Nr 214 (2973) 7 czerwca 2024 r.), którą z dniem 1 lipca 2024 roku wprowadzamy do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie działając w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zmienionej ustawą z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami:

Od dnia 1 lipca 2024r. –
dla grupy taryfowej 1a i 1b (ciepło wyprodukowane z miału węglowego) – cenę dostawy ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy (stawki i ceny opłat w wysokościach odpowiadających stosowanej taryfie dla ciepła ) zgodnie z art. 3b ust. 3 ustawy.

W okresie od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. z odbiorcami o których mowa w art. 4 ust. 1 –
dla grupy taryfowej 2 (ciepło wyprodukowane z węgla groszku) i grupy taryfowej 4 (ciepło wyprodukowane z gazu ziemnego) – średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, zgodnie  z art. 3b ust. 3 oraz art. 3 ust. 3 pkt. 2) ppkt. a) ustawy.

W okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 30 czerwca 2025r. z odbiorcami o których mowa w art. 4 ust. 1 –
dla grupy taryfowej 2 (ciepło wyprodukowane z węgla groszku) i grupy taryfowej 4 (ciepło wyprodukowane z gazu ziemnego) – średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, zgodnie  z art. 3b ust. 3 oraz art. 3 ust. 3 pkt. 2) ppkt. b) ustawy.

Załączniki: