Żużel do rozdysponowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie przekaże nieodpłatnie 400 ton żużla wraz z załadunkiem osobom zainteresowanym.

Unieważnienie postępowania – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zatrudni diagnostę z uprawnieniami do pracy w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Pińczowie przy ul. 3 Maja 40. Pozostałe warunki zatrudnienia do omówienia w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.   Ogloszenie_o_prace_PEC_SP_z_o_o

Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Komisja w dniu 30.05.2022 r.  o godz. 1200 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Wartość netto [zł] 1 Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

„Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”   Komisja w dniu 09.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty:   Lp. Nazwa firmy Adres firmy           Cena netto              … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 05.05.2022 r.  o godz. 1330 dokonała otwarcia  ofert na  zadanie „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                 zł/t 1 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3 , 44-145 Pilchowice 2 550,00

Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 05.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na  zadanie „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                 zł/t 1 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 1 450,00