Ogłoszenie o przetargu

Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 2000 ton (ilość gwarantowana 1600 ton,  ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

Węgiel ekogroszek luzem:

  • Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
  • Zawartość popiołu max do 6 %
  • Wilgotności do 10%
  • Zawartość siarki do 0,6 %
  • Granulacja 8 – 25
  • Spiekalność (RI) do 10

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa ekogroszku 2018-2019

UMOWA DOSTAWY – Ekogroszek

SIWZ – Ekogroszek

Załącznik Nr 1 – Ekogroszek

Załącznik Nr 2 – Ekogroszek

 

Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton,  ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 Węgiel miał

  • Typ węgla 31.1 lub 31.2
  • Sortyment M I
  • Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)
  • Wilgotność do 15%

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa miału 2018-2019

SIWZ – Miał

UMOWA DOSTAWY- Miał

Załącznik Nr 1 – Miał

Załącznik Nr 2 – Miał

Wyjaśnienie treści SIWZ – Dostawa węgla miału Pińczów 2018-2019

 

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów
i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.