Informacja z otwarcia ofert – Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020”

Otwarcie ofert ostatecznych na realizację w/w zadanie nastąpiło 31.05.2019 r. o godzinie 1015.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto [zł/Mg]
1 F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak ul. Sienkiewicza 126 42-583 Bobrowniki 335,00
2 „Zenmar” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 18C/22 43-173 Łaziska Górne 355,00
3 Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska 344,70
4 P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 340,00
5 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 337,00
6 SOBIANEK Sp. z o.o. ul. Polna 70 21-200 Parczew 342,60

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 450 000 zł netto.