INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU NADZORU I INWESTYCJI
w komórce organizacyjnej: DZIAŁ NADZORU I INWESTYCJI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Roman Dziubiński
zamieszkały w Koperni

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika działu nadzoru i inwestycji. Wykazał się dużym doświadczeniem zawodowym oraz znajomością zagadnień z zakresu budownictwa, inwestycji oraz zamówień publicznych.