Wybór oferty – Dostawa opału w ilości 996 ton

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 996 ton”

W dniu 04.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 650 000,00 zł netto plus VAT.

Wpłynęły ofert od firm:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dariusz Tkaczyk, Kłucko 26, 26-212 Smyków
  • P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce

W odniesieniu do poszczególnych asortymentów opału oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

Lp. Asortyment P.H.U. ANDAR P.U.H. Dariusz Tkaczyk
1. Gruby kostka 100 pkt. 85 pkt.
2. Orzech I luz. 100 pkt. 85 pkt.
3. Orzech II luz. 100 pkt. 79 pkt.
4. Orzech II work. 100 pkt. 87 pkt.
5. Ekogroszek luz. 100 pkt. 82 pkt.
6. Ekogroszek worek 100 pkt. 88 pkt.
7. Miał 100 pkt. 86 pkt.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4,

25-448 Kielce za kwotę 649 840,22 zł. netto.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.