INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

W dniu 22.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 710 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                   zł/t
1 TRANSHANDROL Marek Kiełb ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa 469,00
2 LAJON SPÓŁKA JAWNA  Tadeusz Zając ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice 487,00
3 PGE PALIWA SP. z o.o. ul. Ciepłownicza 1 , 31-587 Kraków 455,00
4 TRANS-Z Czesław Ziach Krajno-Parcele 27b, 26-008 Górno 430,00
5 WĘGLOPASZ SP. Z O.O. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań 535,00
6 F.H.U. “MEDEX” ul. Sinkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki 491,00
7 SOBIANEK SP. ZO.O. ul. Polna 70, 21-200 Parczew 484,70
8 PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska 417,00
9 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 450,00
10 PHU ALBERTO Albert Szymkiewicz Łaziska 62, 24-335 Łaziska 437,40