Unieważnienie postępowania – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 17 ppkt.17.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”, … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 17 ppkt.17.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający … Czytaj dalej

Otwarcie ofert – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Komisja przetargowa w dniu 11.10.2022 r.  o godz. 1130 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena jedn. netto    zł/kWh Wartość netto [zł] 1 RENPRO Sp. … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 17 ppkt.17.6 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający … Czytaj dalej

Otwarcie ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023” Komisja przetargowa w dniu 09.08.2022 r.  o godz. 1030  dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto zł 1. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, … Czytaj dalej

Otwarcie ofert – Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, iż Komisja przetargowa w dniu 05.08.2022 r.  o godz. 1030 dokonała otwarcia ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy … Czytaj dalej

Otwarcie ofert – Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, iż Komisja przetargowa w dniu 05.08.2022 r.  o godz. 1100   dokonała otwarcia ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena … Czytaj dalej

Otwarcie ofert – Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Komisja przetargowa w dniu 28.07.2022 r.  o godz. 1030 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Wartość netto [zł] 1 Elektra S.a. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania-Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”, nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym do … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania-Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie … Czytaj dalej