Unieważnienie postępowania – „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”   Komisja w dniu 09.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty:   Lp. Nazwa firmy Adres firmy           Cena netto              … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 05.05.2022 r.  o godz. 1330 dokonała otwarcia  ofert na  zadanie „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                 zł/t 1 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3 Buy Antibiotics Online”> , 44-145 Pilchowice 2 550,00

Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 05.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na  zadanie „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                 zł/t 1 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 1 450,00 buy levaquin online”>

Dostawa węgla miału

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”. W dniu 23.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 750 000,00  zł netto. Wpłynęły następujące oferty na kwoty:         Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                   … Czytaj dalej

Dostawa paliwa gazowego 2021/2022

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni 2021/2022”. W dniu 27.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00  zł netto. Wpłynęły następujące oferty na kwoty:         Lp. Nazwa firmy Adres firmy Wartość netto  zł 1 PGNiG Obrót Detaliczny … Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”. W dniu 22.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 710 000,00  zł netto. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                   zł/t 1 TRANSHANDROL Marek … Czytaj dalej