Informacja z oceny i wyboru ofert – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 1 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania jednostopniowego Na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 1 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe” W dniu 13.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty … Czytaj dalej

Informacja z oceny i wyboru ofert – Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania jednostopniowego Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla kamiennego miału MII w ilości 3500Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024” W dniu 13.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty na kwoty. Każdej ze złożonych ofert przyznano … Czytaj dalej

Informacja z oceny i wyboru ofert – Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1400Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania jednostopniowego Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1400Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024” W dniu 12.06.2023r. komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert na realizację w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty na kwoty. Każdej ze złożonych ofert … Czytaj dalej