Informacja z otwarcia ofert – „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Komisja przetargowa w dniu 05.05.2022 r.  o godz. 1330 dokonała otwarcia  ofert na  zadanie „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                 zł/t
1 ATEX SP. z o.o. ul. Gliwicka 3 , 44-145 Pilchowice 2 550,00