Unieważnienie postępowania – „Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa energii elektrycznej 2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.

 

Informacja_uniewaznienie_postepowania_Energia_elektryczna