Unieważnienie postępowania-Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 20 ppkt. 20.4 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”, nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki SWZ.

 

Uzasadnienie prawne: pkt. 20 ppkt.20.4 SWZ.