Informacja o otwarciu ofert Zakup energii elektrycznej

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Zakup energii elektrycznej”  od 01.01.2020 do 31.12.2020

W dniu 12.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 230 000,00 zł netto plus VAT.

Wpłynęły ofert od firm:

  1. Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów
  2. Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
  3. ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
  4. PGE Obrót S.A., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

W przeprowadzonej ocenie poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwa firmy Adres Punktacja Pozycja
1. Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15 28-400 Pińczów 100 1
2. PGE Obrót S.A. ul. Marsz. J Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna 97 ,59 2
3. ENIGA Edward Zdrojek ul. Nowowiejska 6 76-200 Słupsk 97,41 3
4. Hermes Energy Group S.A. ul. Postępu 18A 02-676 Warszawa 83 4

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów

 za kwotę 204095,02  zł. netto.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.