INFORMACJA – MODERNIZACJA CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – WFOŚiGW

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że Spółka zrealizowała zadanie pod nazwą:

Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II

Informacja – PDF