Informacja o otwarciu ofert – Budowa kotłowni gazowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 1

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa kotłowni gazowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 1 zrealizowana dwuetapowo w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

Wpłynęły oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. MSD INSTAL s. c. ul. Boczna 5 37-450 Stalowa Wola 100 1
2. P.P.H. SAWOX Jan Wolak sp. j.  ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce 47 2

W dniu 30.03.2020 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 145 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę MSD INSTAL s. c. , ul. Boczna 5, 37-450 Stalowa Wola jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.