Unieważnienie postępowania – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 10 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe

Unieważnienie postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż w dniu 06.06.2023r.  unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 10 w Pińczowie wraz z montażem kotłów c.o. na paliwo gazowe”.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty: