Dostawa węgla miału

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

W dniu 23.04.2020 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 750 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

       
Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto                                   zł/t
1 F.H.U. “MEDEX” ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki 265,00
2 SOBIANEK SP. ZO.O. ul. Polna 70, 21-200 Parczew 293,90
3 ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 270,00
4 WĘGLOPASZ SP. Z.O.O. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań 309,00
5 PGE PALIWA Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków 252,00
6 TRANSHANDROL Marek Kiełb ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa 296,00