Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć:

 • Osobiście,
 • Pocztą,
 • Kurierem,

do dnia 09.05.2022r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2022r. o godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Poniżej pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie_Paliwo_gazowe_2022_2023
 2. SWZ_Paliwo_gazowe_2022_2023
 3. Oswiadczenia_Paliwo_gazowe_2022_2023
 4. Formularz ofertowy_Paliwo_gazowe_2022_2023
 5. Klauzula informacyjna_19_04_2022
 6. Pytania_i_odpowiedzi_nr1_Paliwo_gazowe_2022_2023
 7. Zaproszenie_Paliwo_gazowe_2022_2023_1
 8. Pytania_i_odpowiedzi_nr2_Paliwo_gazowe_2022_2023
 9. Pytania_i_odpowiedzi_nr3_Paliwo_gazowe_2022_2023