Informacja z otwarcia ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” W dniu 16.02.2023 r.  o godz. 1030 Komisja przetargowa dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto zł 1 UNIMOT ENERGIA I … Czytaj dalej

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia … Czytaj dalej

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania-Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”, nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym do … Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”, nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym do składania … Czytaj dalej

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023” Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania … Czytaj dalej

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023” Postępowanie będzie prowadzone na podstawie §8 Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 … Czytaj dalej