Unieważnienie postępowania – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.

 

Informacja:

Uniewaznienie_postepowania_Paliwo_gazowe_2022_2023