Unieważnienie postępowania – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż  na podstawie pkt. 18 ppkt. 18.3 SWZ unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.   Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Złożone oferty znacznie przewyższają kwotę zamówienia, którą … Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”

Informacja z otwarcia ofert Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”   Komisja w dniu 09.05.2022 r.  o godz. 1230 dokonała otwarcia  ofert na w/w zadanie. Wpłynęły następujące oferty na kwoty:   Lp. Nazwa firmy Adres firmy           Cena netto              … Czytaj dalej