Unieważnienie postępowania-Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie zdania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2022/2023”, nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym do składania ofert tj. do dnia 27.07.2022r. do godz. 1000.

 

Uzasadnienie prawne: pkt. 18 ppkt.18.3 SWZ.