Otwarcie ofert – Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, iż Komisja przetargowa w dniu 05.08.2022 r.  o godz. 1100   dokonała otwarcia ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy Adres firmy Cena netto     zł/t
1 „ATEX” Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

3 499,00