Otwarcie ofert – Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023

Informacja z otwarcia ofert

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2022/2023”

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, iż Komisja przetargowa w dniu 05.08.2022 r.  o godz. 1030 dokonała otwarcia ofert na w/w zadanie.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.

Nazwa firmy Adres firmy

Cena netto zł/t

1

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

2 390,00

2

„ATEX” Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

1 880,00